دستگیری عامل پیامک های جایزه دار جعلی - شبکه‌ما

<p>جریان دستگیری هکر و کلاهبردار تهرانی که با فرستادن پیامک های جعلی و اقدام به سرقت میکرد را در این کلیپ خواهیم دید.</p>

دستگیری عامل پیامک های جایزه دار جعلی

دسته بندی ها:
توضیحات:

جریان دستگیری هکر و کلاهبردار تهرانی که با فرستادن پیامک های جعلی و اقدام به سرقت میکرد را در این کلیپ خواهیم دید.