کشف قاره ی گمشده در اقیانوس اطلس - شبکه‌ما

<p><span style="line-height:1.6em;">محققان ژاپنی به تازگی تخته سنگ بزرگی از جنس گرانیت در عمق اقیانوس اطلس کشف کردند که احتمال وجود قاره ای گمشده را ممکن...

کشف قاره ی گمشده در اقیانوس اطلس

دسته بندی ها:
توضیحات:

محققان ژاپنی به تازگی تخته سنگ بزرگی از جنس گرانیت در عمق اقیانوس اطلس کشف کردند که احتمال وجود قاره ای گمشده را ممکن میکند.