ساخت هواپیمای کاغذی که چندین دقیقه پرواز میکند - شبکه‌ما

<p>در این کلیپ جالب آموزش ساخت هواپیمای کاغذی متفاوتی را میبینیم که میتواند چندین ساعت پرواز کند.</p>

ساخت هواپیمای کاغذی که چندین دقیقه پرواز میکند

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ جالب آموزش ساخت هواپیمای کاغذی متفاوتی را میبینیم که میتواند چندین ساعت پرواز کند.