خراب شدن جشن 40 میلاردی مافیای کوکائین - شبکه‌ما

<p>بزرگترین باند مافیای کوکائین کشور دستگیر شد. این درحالی بود که به تازگی جشن 40 درآمد 40 میلیاردی خود را برپا کرده بودند.</p>

خراب شدن جشن 40 میلاردی مافیای کوکائین

دسته بندی ها:
توضیحات:

بزرگترین باند مافیای کوکائین کشور دستگیر شد. این درحالی بود که به تازگی جشن 40 درآمد 40 میلیاردی خود را برپا کرده بودند.