دنیای مردانه بازیگر مردی که زن به دنیا آمد - شبکه‌ما

<p>گزارشی از زندگی سامان ارسطو بازیگر زن فیلم مسعود کیمیایی که تغییر جنسیت داد و مرد شد را با هم تماشا میکنیم.</p>

دنیای مردانه بازیگر مردی که زن به دنیا آمد

دسته بندی ها:
توضیحات:

گزارشی از زندگی سامان ارسطو بازیگر زن فیلم مسعود کیمیایی که تغییر جنسیت داد و مرد شد را با هم تماشا میکنیم.