مجازات جالب متجاوزین جنسی در هندوستان - شبکه‌ما

<p style="text-align:right;">در هندوستان مردانی که متجاوزین جنسی  شناخته میشوند را لخت و  ایستاده نگه میدارند و زنان با دمپایی و وسایلی از این قبیل به کتک زدن...

مجازات جالب متجاوزین جنسی در هندوستان

دسته بندی ها:
توضیحات:

در هندوستان مردانی که متجاوزین جنسی  شناخته میشوند را لخت و  ایستاده نگه میدارند و زنان با دمپایی و وسایلی از این قبیل به کتک زدن آنها می پردازند.