درام زدن جالب با بشکه پلاستیکی - شبکه‌ما

<p>کلیپ جالبی از یک هنرمند خیابانی مشاهده میکنیم که با دبه و بشکه های پلاستیکی مشغول نواختن زیبا و تماشایی درام میشود.</p>

درام زدن جالب با بشکه پلاستیکی

دسته بندی ها:
توضیحات:

کلیپ جالبی از یک هنرمند خیابانی مشاهده میکنیم که با دبه و بشکه های پلاستیکی مشغول نواختن زیبا و تماشایی درام میشود.