درام زدن جالب با بشکه پلاستیکی - شبکه‌ما

کلیپ جالبی از یک هنرمند خیابانی مشاهده میکنیم که با دبه و بشکه های پلاستیکی مشغول نواختن زیبا و تماشایی درام میشود.

درام زدن جالب با بشکه پلاستیکی

دسته بندی ها:
توضیحات:

کلیپ جالبی از یک هنرمند خیابانی مشاهده میکنیم که با دبه و بشکه های پلاستیکی مشغول نواختن زیبا و تماشایی درام میشود.