کشف و ضبط محموله 5 کیلویی کوکائین در فرودگاه - شبکه‌ما

<p><span style="line-height:1.6em;">در فرودگاه کازابلانکا مسافری به نام محمد ششم که از آمریکای جنوبی با یک محموله پنج کیلوگرمی کوکائین آمده بود توسط پلیس دستگیر شد.</span></p>

کشف و ضبط محموله 5 کیلویی کوکائین در فرودگاه

دسته بندی ها:
توضیحات:

در فرودگاه کازابلانکا مسافری به نام محمد ششم که از آمریکای جنوبی با یک محموله پنج کیلوگرمی کوکائین آمده بود توسط پلیس دستگیر شد.