عجب شیرینیه ناپلئونی! - شبکه‌ما

برای درست کردن شیرینی ناپلئونی ما نیاز به داشتن خمیر هزار لا داریم که هم از بیرون میشه خرید و هم تو خونه درست کرد...

عجب شیرینیه ناپلئونی!

دسته بندی ها:
توضیحات:

برای درست کردن شیرینی ناپلئونی ما نیاز به داشتن خمیر هزار لا داریم که هم از بیرون میشه خرید و هم تو خونه درست کرد اگر تو خونه درست کردبم باید دور تا دورشو با کاتر اشپزی بزش بدیم و....