شلغم بخور سرما نخور - شبکه‌ما

<p>این روزها هوا سرده و سرماخوردگی بین همه مردم وجود دارد برای از بین بردن احتمال مریض شدن و یا از بین رفتن درد گلو...

شلغم بخور سرما نخور

توضیحات:

این روزها هوا سرده و سرماخوردگی بین همه مردم وجود دارد برای از بین بردن احتمال مریض شدن و یا از بین رفتن درد گلو ناشی از سرماخوردگی از شلغم و عسل وشکر  که انتی بیوتیک طبیعی هستنداستفاده کنین طرز تهیه اش را تو این ویدئو ببینید.