شبکه‌ما - دانلود فیلم - پیرزن 56 ساله یک گرگ را با تبرکشت..!

<p>ماجرای واکنش شجاعانه مادربزرگی که بعد از حمله یگ گرگ به طرف او با تبر از خود دفاع کرد و گرگ را کشت.</p>

پیرزن 56 ساله یک گرگ را با تبرکشت..!

دسته بندی ها:
توضیحات:

ماجرای واکنش شجاعانه مادربزرگی که بعد از حمله یگ گرگ به طرف او با تبر از خود دفاع کرد و گرگ را کشت.