نجات دختر بچه توسط سگ شیواوا - شبکه‌ما

<p>ماجرای نجات دختر بچه از دست سگ پیتبال بزرگ توسط یک سگ کوچک با نژاد شیواوا را با هم تماشا کنیم.</p>

نجات دختر بچه توسط سگ شیواوا

دسته بندی ها:
توضیحات:

ماجرای نجات دختر بچه از دست سگ پیتبال بزرگ توسط یک سگ کوچک با نژاد شیواوا را با هم تماشا کنیم.