اموزش کاشت ناخن با پودر قسمت 1 - شبکه‌ما

<p>برای کاشت ناخن ابتدا وسایل مورد نیاز را با الکل ضد عفونی کرده و ناخن های دست را بوسیله وسایل مانیکور تمیز می کنیم و...

اموزش کاشت ناخن با پودر قسمت 1

توضیحات:

برای کاشت ناخن ابتدا وسایل مورد نیاز را با الکل ضد عفونی کرده و ناخن های دست را بوسیله وسایل مانیکور تمیز می کنیم و پوستهای اضافی گوشه ناخن ها رو برداشته و مرتب می کنیم تا ناخن اماده کاشت شود.