پاچه خواری مجری برنامه از روحانی (رئیس جمهور) - شبکه‌ما

<p>قسمتی از برنامه "صرفا جهت اطلاع" را با هم تماشا میکنیم که به پاچه خواری مجری برنامه از آقای روحانی میپردازد.</p>

پاچه خواری مجری برنامه از روحانی (رئیس جمهور)

دسته بندی ها:
توضیحات:

قسمتی از برنامه "صرفا جهت اطلاع" را با هم تماشا میکنیم که به پاچه خواری مجری برنامه از آقای روحانی میپردازد.