شبکه‌ما - دانلود فیلم - واکنش ناگهانی محمد رضا گلزار با رشیدپور

<p>در برنامه شب شیشه ای مجری رشیدپور با طرح سوالی از محمد رضا گلزار باعث عصبانیت او شده که گلزار از صندلی بلند می شود...

واکنش ناگهانی محمد رضا گلزار با رشیدپور

دسته بندی ها:
توضیحات:

در برنامه شب شیشه ای مجری رشیدپور با طرح سوالی از محمد رضا گلزار باعث عصبانیت او شده که گلزار از صندلی بلند می شود و قصد رفتن از صحنه و قطع مصاحبه را دارد.