ماساژصورت با روغن تای - شبکه‌ما

<p>همینطور که در ویدئو میبینید با شیوه ای خاص و صحیح پیشانی و قسمتهای مختلف صورت را ماساژ داده و سپس به پاکسازی پوست با...

ماساژصورت با روغن تای

توضیحات:

همینطور که در ویدئو میبینید با شیوه ای خاص و صحیح پیشانی و قسمتهای مختلف صورت را ماساژ داده و سپس به پاکسازی پوست با اب و حوله می پردازد.