شبکه‌ما - دانلود فیلم - عشق از دیدگاه دکترهولاکویی

<p>دکتر فرهنگ هولاکویی موسس و رییس مرکز هیلز بورلی هستتند که روان درمانی در ازدواج-کودکان-بزرگسالان و مشاوره در زمینه های مختلف روانی است که بسیار...

عشق از دیدگاه دکترهولاکویی

توضیحات:

دکتر فرهنگ هولاکویی موسس و رییس مرکز هیلز بورلی هستتند که روان درمانی در ازدواج-کودکان-بزرگسالان و مشاوره در زمینه های مختلف روانی است که بسیار سخنان اموزنده ای دارند.