مهدی هاشمی و حرکت غافلگیرانه اش - شبکه‌ما

در افتتاحیه سی و دومین فیلم فجر در بزرگداشتی که برای مهدی هاشمی گرفتند این هنرمند با خودش سه هنرمند قدیمی را با خودش به...

مهدی هاشمی و حرکت غافلگیرانه اش

دسته بندی ها:
توضیحات:

در افتتاحیه سی و دومین فیلم فجر در بزرگداشتی که برای مهدی هاشمی گرفتند این هنرمند با خودش سه هنرمند قدیمی را با خودش به این مراسم می اورد که همگان متعجب می شوند.