آتش سوزی در تونل مانش (قطار فرانسه-انگلستان) - شبکه‌ما

<p>خبر تصویری درباره آتش سوزی تونل مانش تنها راه ارتباطی از طریق قطار که فرانسه را به انگلستان متصل میکند را مشاهده کنیم.</p>

آتش سوزی در تونل مانش (قطار فرانسه-انگلستان)

دسته بندی ها:
توضیحات:

خبر تصویری درباره آتش سوزی تونل مانش تنها راه ارتباطی از طریق قطار که فرانسه را به انگلستان متصل میکند را مشاهده کنیم.