نشانی از خود سعدی در بنیاد سعدی نیست..! - شبکه‌ما

<p><span style="font-size:13px;line-height:1.6em;">کلیپ جالب و خبری از بنیاد سعدی ببینیم که در هیچ قسمتی از آنجا نشانی از سعدی نیست، سر در آنجا که شعر فردوسی...

نشانی از خود سعدی در بنیاد سعدی نیست..!

دسته بندی ها:
توضیحات:

کلیپ جالب و خبری از بنیاد سعدی ببینیم که در هیچ قسمتی از آنجا نشانی از سعدی نیست، سر در آنجا که شعر فردوسی هست و جاهای مختلف آن هم کاشی کاریهایی از اشعار شعرای مختلف.