خداحافظ مرتضی جان - شبکه‌ما

<p>اثری زیبا در تقدیر و خداحافظی با مرتضی پاشایی عزیز</p> <p>بعد از رفتنش ویدئوهای زیادی منتشر و ساخته شد ولی این یه چیز دیگه است</p> <p>امیدوارم از...

خداحافظ مرتضی جان

دسته بندی ها:
توضیحات:

اثری زیبا در تقدیر و خداحافظی با مرتضی پاشایی عزیز

بعد از رفتنش ویدئوهای زیادی منتشر و ساخته شد ولی این یه چیز دیگه است

امیدوارم از دیدن و شنیدنش لذت ببرید