نانچیکو زدن حرفه ای بروس لی کوچولو - شبکه‌ما

ویدئوی جالبی از حرکات رزمی با نانچیکو توسط پسری با سن و سال کم را مشاهده میکنیم.

نانچیکو زدن حرفه ای بروس لی کوچولو

دسته بندی ها:
توضیحات:

ویدئوی جالبی از حرکات رزمی با نانچیکو توسط پسری با سن و سال کم را مشاهده میکنیم.