آموزش دوشیدن شیرگاو - شبکه‌ما

دوشیدن شیرگاویک کارسخت وترسناک است چون ممکن گاو نا آروم باشه وبه شما آسیب وارد اما در این ویدیوبه می آموزیم چطور گاو تون را...

آموزش دوشیدن شیرگاو

دسته بندی ها:
توضیحات:
دوشیدن شیرگاویک کارسخت وترسناک است چون ممکن گاو نا آروم باشه وبه شما آسیب وارد اما در این ویدیوبه می آموزیم چطور گاو تون را باخیال بدوشید ودوشیدن شیربرای شما تبدیل به کارهیجان انگیروجذاب بشه وکسانی که تابه حال این کارجذاب را انجام ندادندشاید بخواهند دوشیدن گاو رابرای اولین باتجربه کننددراین ویدیو سعی شده خیلی ساده و راحت آموزش دوشیدن شیرگاو انجام بگیردشایدبادیدن این ویدیونظرتون راجع به دوشیدن گاوعوض بشه این ویدیو می توانند برای کسانی که شغل شان دامپروری وبه گاوداری هست بسیار مفید باشد شاید تابه حال پیش آمده که بخواهندگاوشون رو بادست بدوشند اما یاد نداشتندبااین به راحتی می توانند این کار روانجام بدهندامیدواریم که موردپسندواقع بشه