پاپ آپ زیبای سوخو ۲۴ فنسر سوری و ریختن بمب فاب ۵۰۰ - شبکه‌ما

<p>بمب های تاخیری فاب ۲۵۰ و فاب ۵۰۰ یکی از شدید الا نفجار ترین بمب های ساخت روسیه میباشند.</p> <p> </p>

پاپ آپ زیبای سوخو ۲۴ فنسر سوری و ریختن بمب فاب ۵۰۰

دسته بندی ها:
توضیحات:

بمب های تاخیری فاب ۲۵۰ و فاب ۵۰۰ یکی از شدید الا نفجار ترین بمب های ساخت روسیه میباشند.