ربات یک چرخ - شبکه‌ما

<p><span style="color:rgb(102,102,102);">این ربات روی یک چرخ حالت Y را حفظ کرده و با یک محور حالت X را حفظ می کند. </span></p>

ربات یک چرخ

دسته بندی ها:
توضیحات:

این ربات روی یک چرخ حالت Y را حفظ کرده و با یک محور حالت X را حفظ می کند.