ماشین استارتاپ ناب - شبکه‌ما

<p>دومین رویداد ماشین استارتاپ ناب (Lean Startup Machine) تهران ۱ تا ۳ بهمن ۱۳۹۳ برگزار شد.</p> <p> </p>

ماشین استارتاپ ناب

دسته بندی ها:
توضیحات:

دومین رویداد ماشین استارتاپ ناب (Lean Startup Machine) تهران ۱ تا ۳ بهمن ۱۳۹۳ برگزار شد.