روش جالبی برای معاینه خرس پاندا - شبکه‌ما

<p>ویدئوی جالبی را ببینیم که دامپزشکان برای اینکه بتوانند پاندای پنج ماهه را معاینه کنند او را با یک توپ مشغول میکنند.</p>

روش جالبی برای معاینه خرس پاندا

دسته بندی ها:
توضیحات:

ویدئوی جالبی را ببینیم که دامپزشکان برای اینکه بتوانند پاندای پنج ماهه را معاینه کنند او را با یک توپ مشغول میکنند.