کنسرت جالبی با لوازم خیاطی - شبکه‌ما

<p style="text-align:right;">با لوازم خیاطی میتوان موسیقی نواخت  و در این کلیپ یکی از این شاهکارهای هنری را با هم تماشا میکنیم.</p>

کنسرت جالبی با لوازم خیاطی

دسته بندی ها:
توضیحات:

با لوازم خیاطی میتوان موسیقی نواخت  و در این کلیپ یکی از این شاهکارهای هنری را با هم تماشا میکنیم.