گفتگوی جنجالی برنامه کافه میکس با مسعود فراستی - کامل - شبکه‌ما

<p><span style="background-color:rgb(244,244,244);color:rgb(108,122,137);">گلچین مصاحبه با کافه میکس 02 / در باب نسبت <strong>مسعود فراستی</strong> با مردم کوچه و بازار</span></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><span style="background-color:rgb(244,244,244);color:rgb(108,122,137);">مسعود فراستی</span></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><span style="background-color:rgb(244,244,244);color:rgb(108,122,137);">مسعود فراستی</span></p> <p> </p>

گفتگوی جنجالی برنامه کافه میکس با مسعود فراستی - کامل

توضیحات:

گلچین مصاحبه با کافه میکس 02 / در باب نسبت مسعود فراستی با مردم کوچه و بازار

 

 

 

مسعود فراستی

 

 

 

 

مسعود فراستی

 


  • مینو حجازی
    مینو حجازی |

    اگر یک نفر در کل سینمای ایران سواد وشایستگی صحبت کردن داشته باشه کسی نیست جز جناب آقای فراستی.