شبکه‌ما - دانلود فیلم - حادثه هنگام جابجایی سنگی بزرگ با تریلی+ فیلم

<p>جابجایی یک قطعه سنگ بسیار بزرگ روی تریلی که راننده لودر سعی داشت با احتیاط آن را به انجام برساند، حادثه ساز شد.</p> <p> </p>

حادثه هنگام جابجایی سنگی بزرگ با تریلی+ فیلم

دسته بندی ها:
توضیحات:

جابجایی یک قطعه سنگ بسیار بزرگ روی تریلی که راننده لودر سعی داشت با احتیاط آن را به انجام برساند، حادثه ساز شد.