برای ما پیامبر (ص) خیلی باارزش تر است - شبکه‌ما

  برای ما پیامبر (ص) خیلی باارزش تر  است   و اشتیاق در قلب من به اسمان رفت به بهشتی که در ان ابها روان است ای دوست...

برای ما پیامبر (ص) خیلی باارزش تر است

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

برای ما پیامبر (ص) خیلی باارزش تر  است

 

و اشتیاق در قلب من به اسمان رفت به بهشتی که در ان ابها روان است ای دوست من ئنیا رفتنی است

نزد ما کسی با ارزش تر از پیامبر نیست نه پدر نه مادر نه همسر و نه فرزند و نه نفسی که بین دو پهلویت قرار دارد هیچ کدامشان از پیامبر با ارزش تر نیستند

پیامبر

روحم به فدایت باد ای رسول خدا دیدن او خیلی با لذت بود می دانی نگاه به چهره مبارک ایشان چقدر می ارزد؟

تنها یک نگاهش می دانی برابر با چیست؟ پیامبر صلی االله علیه والله وسلم فرمود: از میان امتم بیشترین حب نسبت به من مردی است که ارزو دارد با خانواده و مالش مرا ببیند حتی اگر تو میلیاردر باشی و اگر هزار فرزند هم داشته باشی ارزو داری که همه اینها جمع شوند و بهایی شوند در برابر یک نگاه به چهره مبارک ایشان باشد چه رسد به اینکه پشت سر او نماز بخوانی و چه رسد به اینکه به تو نگاه کند و چه رسد به اینکه با تو حرف بزند

روحم به فدایت ای رسول خدا هرگز هیچ نسلی برتر از نسل صحابه نخواهد بود زیرا انان دچار بیشترین بلا و مصیبت شدند و بزرگترین مصیبتی که دچار ان شدند این بود که انها رسول الله صلی الله علیه و سلم را دفن کرده و بر او خاک ریختند

پروردگارم ای خدای اسمان ای کسی که ستارگان را بر افراشته ای ببخشای کسی را که در تب فرو رفته است

من می دانم که میلیون ها نفر از فرزندان مسلمان چنین احساسی دارند ولی انها نمی دانند چگونه الله و رسولش را یاری کنند

پس بدان که تو نمی توانی الله عزوجل را یاری دهی...

 

ویدیو برای ما پیامبر صلی الله علیه والله وسلم خیلی با ارزش تر است را مشاهده کنید