نماز را به پا دارید - شبکه‌ما

  نماز را به پا دارید   کسانی را می شناسیم که داری مدرک دانشگاهی هستند و هیچ حقوقی ندارند و کسانی را می شناسیم که حتی خواندن...

نماز را به پا دارید

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

نماز را به پا دارید

 

کسانی را می شناسیم که داری مدرک دانشگاهی هستند و هیچ حقوقی ندارند و کسانی را می شناسیم که حتی خواندن و نوشتن هم بلد نیستند و خداوند چه نعمت هایی را به انها بخشیده و چه برکاتی را بر انها نازل کرده است راز اینجاست: خانواده خود را به گزراندن نماز دستور بده و خود نیز بر اقامه ی ان ثابت و ماندگار باش ما از تو روزی نمی خواهیم بلکه ما به تو روزی می دهیم شخصی به نزد یکی از مردان صالح رفت و از بالا رفتن قیمت ها و گرانی شکایت کرد مرد صالح گفت به خدا قسم کهبرایم مهم نیست حتی اگر قیمت یک دانه جو یک دینار باشد بر من است که خدا را عبادت کنم همان طور که به من امر کرده و بر اوست که روزیم دهد همان طور که وعده داده

نماز

من جن و انسان ها را جز برای پرستش خود نیافریده ام من از انان نه درخواست هیچ گونه رزق و روزی می کنم و نه می خواهم که مرا خوراک دهند راز اینجاست: خانواده خود را به گزراندن نماز دستور بده و خود نیز بر اقامه ی ان ثابت و ماندگار باش ما از تو روزی نمی خواهیم بلکه ما به تو روزی می دهیم و سرانجام نیک برای متقیان است

هنگامی که فرموده خداوند بر پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل شد:

پس در پی انان کسانی امدند که نماز را تباه ساخته و از هوس ها پیروی کردند و به زودی سزای گمراهی خود را خواهند دید پیامبر صلی الله علیه وسلم در حالی که گریه می کرد فرمود:

ای جبرئیل علیه السلام امتم نماز را تباه می سازند؟

گفت ای محمد: گروه هایی از امتت می ایند که تمام دینشان را به مقدار ناچیزی از دنیا می فروشند نماز تباه می شود و اعمال ناپسند انجام می گیرد..