راه علاج گناهان - شبکه‌ما

<p> </p> <p>راه علاج <a href="http://www.shabakema.com/video/226323/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-....-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DA%86-%DB%8C%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D9%86" rel="nofollow"><strong>گناهان</strong></a></p> <p> </p> <p>یک داستان بسیار جالب درباره علاج <a href="http://www.shabakema.

راه علاج گناهان

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

راه علاج گناهان

 

یک داستان بسیار جالب درباره علاج گناهان یک شخصی نزد امام حسین (ع) رفتند و یک سوالی از ایشون کردند که چه کاری انجام دهیم تا دیگر مرتکب گناه نشویم این داستان جالب را بخوانید:

مردی به سوی حسین بن علی رضی الله عنها رفت به امام گفت: من بیمارم حسین خندید و گفت من پزشک نیستم گفت نه بیماری من درمانش نزد توست گفت بیماریت چیست؟ گفت: هر گاه می خواهم توبه کنم باز به سوی گناه بر می گردم زیباست این واقعی است همه ما این مرد هستیم درسته گفت: از من دارو یا بیشتر می خواهی؟

گناهان

گفت: هر چی داری بیاور گفت: من برای تو پنج دارم

1: اگر خواستی نافرمانی خدا را بکنی پس او را در زمینی غیر از زمین خدا معصیت کن 2: هر گاه خواستی گناه کنی پس از رزق خدا نخور چگونه جرات می کنی از رزق خداوند بخوری سپس نافرمانی اش را بکنی آن مرد گفت: این از اولی سخت تر بود 3: اگر خواستی نافرمانی خدا را بکنی در جایی که تو را نبیند او را نافرمانی کن غیر ممکنه این سخت تره 4: اگر خواستی گناه کنی و ملک الموت نزدت امد بگو به من مهلت بده تا توبه کنم 5: اگر خواستی نافرمانی خدا را بکنی و روز قیامت در مقابلش محشور شدی و از تو پرسید: بنده ام چرا نافرمانیم را کردی؟

بگو: ای پروردگارم تو را نافرمانی نکرده ام گفت: عجیب است در دنیا دروغ بگویم و در اخرت بر خدا دروغ ببندم؟

گفت: خداوند را شاهده می گیرم که توبه ای خالصانه کردم اکنون من کنار درها تو از خود بی خود شده ام و خوشحالم به خاطر امنیتی که به من بخشیدی دستم را عاجزانه به سوی تو بلند کردم و اشک اطرافم را خیس کرده است و تو مرا می بینی

 

ویدیو راه علاج گناهان را مشاهده کنید