استارت هواپیمای ایرباس A320 در هوای سرد - شبکه‌ما

استارت هواپیمای ایرباس A320 در هوای سرد با دمای 28 درجه زیر صفر

استارت هواپیمای ایرباس A320 در هوای سرد

توضیحات:

استارت هواپیمای ایرباس A320 در هوای سرد با دمای 28 درجه زیر صفر