حضورمردم و چهره ها و وداع با حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ علی اکبر هاشمی بهرمانی رفسنجانی - شبکه‌ما

<p>وداع با حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ علی اکبر هاشمی  بهرمانی رفسنجانی</p>

حضورمردم و چهره ها و وداع با حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ علی اکبر هاشمی بهرمانی رفسنجانی

توضیحات:

وداع با حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ علی اکبر هاشمی  بهرمانی رفسنجانی