مبارزه یو.اف.سی - شبکه‌ما

<p>Anderson Silva vs. Chris Lebe</p> <p><span style="color:rgb(102,102,102);">تاریخ برگزاری: June ۲۸, ۲۰۰۶ </span></p>

مبارزه یو.اف.سی

دسته بندی ها:
توضیحات:

Anderson Silva vs. Chris Lebe

تاریخ برگزاری: June ۲۸, ۲۰۰۶