مدرس زبان بدن ، مدرس سخنوری ،مدرس سخنرانی - شبکه‌ما

بیان موثر-استفاده از کلمات و واژگان بدیع و عدم استفاده از کلمات تکراری، کهنه، کلیشه‌ای، پیش‌پا افتاده و...

مدرس زبان بدن ، مدرس سخنوری ،مدرس سخنرانی

توضیحات:

بیان موثر-استفاده از کلمات و واژگان بدیع و عدم استفاده از کلمات تکراری، کهنه، کلیشه‌ای، پیش‌پا افتاده و...

طریقه صحبت کردن با دیگران

"تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد..."

همه ی مردم جهان در تمام طول روز صحبت می کنند.اما آیا آن ها همگی می دانند چگونه صحبت می کنند و یا چه طور باید صحبت کنند؟

اطلاعاتی که به وسیله معانی کلمات منتقل می شوند پیام و آنچه درباره روابط مخابره می شوند،تلقی در قبال یکدیگر و موقعیت و حرفی که می زنیم، فرا پیام را تشکیل می دهد.این همان فرا پیام است که نسبت به آن واکنش شدید نشان می دهیم.