حملۀ کلاغ به جوجه اردک - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">کلاغی که قصد حمله به یکی از جوجه اردک هارو داشت، به دلیل دفاع و مبارزۀ سرپرست اونها سرانجام با شکست مواجه شد.</span></p>

حملۀ کلاغ به جوجه اردک

دسته بندی ها:
توضیحات:

کلاغی که قصد حمله به یکی از جوجه اردک هارو داشت، به دلیل دفاع و مبارزۀ سرپرست اونها سرانجام با شکست مواجه شد.