در مقابل همه چيز - شبکه‌ما

<p>فرازی از بیانات امام خمینی (ره) در جمع مسئولان نظام در عيدسعيدفطر ۱۹ خرداد ۱۳۶۵ ۱ شوال ۱۴۰۶</p>

در مقابل همه چيز

دسته بندی ها:
توضیحات:

فرازی از بیانات امام خمینی (ره) در جمع مسئولان نظام در عيدسعيدفطر ۱۹ خرداد ۱۳۶۵ ۱ شوال ۱۴۰۶