حمله سوسكها به گلهاي محمدي - شبکه‌ما

<p>حمله سوسكها به گلهاي محمدي روستاي تنگ طه هر ساله خساراتي را به باغداران وارد مي نمايد .</p>

حمله سوسكها به گلهاي محمدي

دسته بندی ها:
توضیحات:

حمله سوسكها به گلهاي محمدي روستاي تنگ طه هر ساله خساراتي را به باغداران وارد مي نمايد .