شبکه‌ما - دانلود فیلم - برخورد اتومبیل به دیوار تعمیرگاه

<p><span style="color:#0000CD;">برخورد اتومبیل به دیوار تعمیرگاه</span></p> <p><span style="color:#0000FF;">فری مقابل محل کار خود، تنها بعد از گذشت </span><span style="color:#FF0000;">2 ثانیه </span><span style="color:#0000FF;">از ترک محل، شاهد برخورد پژو...

برخورد اتومبیل به دیوار تعمیرگاه

دسته بندی ها:
توضیحات:

برخورد اتومبیل به دیوار تعمیرگاه

فری مقابل محل کار خود، تنها بعد از گذشت 2 ثانیه از ترک محل، شاهد برخورد پژو به دیوار مغازه شد ولی جان سالم به در برد.