برخورد اتومبیل به دیوار تعمیرگاه - شبکه‌ما

برخورد اتومبیل به دیوار تعمیرگاه فری مقابل محل کار خود، تنها بعد از گذشت 2 ثانیه از ترک محل، شاهد برخورد پژو به دیوار مغازه شد...

برخورد اتومبیل به دیوار تعمیرگاه

دسته بندی ها:
توضیحات:

برخورد اتومبیل به دیوار تعمیرگاه

فری مقابل محل کار خود، تنها بعد از گذشت 2 ثانیه از ترک محل، شاهد برخورد پژو به دیوار مغازه شد ولی جان سالم به در برد.