برای آدم سازی چه چیزهایی نیاز هست - شبکه‌ما

فرازی از بیانات امام خمینی(ره) در جمع فرماندهان و پرسنل سپاه در روز پاسدار ۴ ارديبهشت ۱۳۶۴ ، ۳ شعبان ۱۴۰۵       

برای آدم سازی چه چیزهایی نیاز هست

دسته بندی ها:
توضیحات:

فرازی از بیانات امام خمینی(ره) در جمع فرماندهان و پرسنل سپاه در روز پاسدار ۴ ارديبهشت ۱۳۶۴ ، ۳ شعبان ۱۴۰۵