برای آدم سازی چه چیزهایی نیاز هست - شبکه‌ما

<p>فرازی از بیانات امام خمینی(ره) در جمع فرماندهان و پرسنل سپاه در روز پاسدار ۴ ارديبهشت ۱۳۶۴ ، ۳ شعبان ۱۴۰۵ </p> <div> </div> <div> </div> <div> </div>

برای آدم سازی چه چیزهایی نیاز هست

دسته بندی ها:
توضیحات:

فرازی از بیانات امام خمینی(ره) در جمع فرماندهان و پرسنل سپاه در روز پاسدار ۴ ارديبهشت ۱۳۶۴ ، ۳ شعبان ۱۴۰۵