جعفر پناهی برنده خرس طلای بهترین فیلم برلیناله - شبکه‌ما

<p><em>ما که فیلمو ندیدیم ولی احتمالا چون آقای جعفرپناهی منتقد حکومت ایران هستند این جایزه رو دریافت کردن</em></p> <p><em>امیدوارم اینطور نباشد</em></p>

جعفر پناهی برنده خرس طلای بهترین فیلم برلیناله

دسته بندی ها:
توضیحات:

ما که فیلمو ندیدیم ولی احتمالا چون آقای جعفرپناهی منتقد حکومت ایران هستند این جایزه رو دریافت کردن

امیدوارم اینطور نباشد