شبکه‌ما - دانلود فیلم - قرآن و انجیل و تورات

<p>یک خانم در این سخنرانی ، موضوع خودش را پیرامون قرآن انتخاب کرده و بنوعی داره رابطه ای که با این کتاب آسمانی پیدا کرده...

قرآن و انجیل و تورات

دسته بندی ها:
توضیحات:

یک خانم در این سخنرانی ، موضوع خودش را پیرامون قرآن انتخاب کرده و بنوعی داره رابطه ای که با این کتاب آسمانی پیدا کرده برای جمع توضیح میده