زندگی روزمره یک زن بدون دست - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">زن جوانی که 2 دست ندارد ولی کلیه کارهای منزل را فقط به کمک پاهایش به خوبی انجام میدهد.</span></p>

زندگی روزمره یک زن بدون دست

دسته بندی ها:
توضیحات:

زن جوانی که 2 دست ندارد ولی کلیه کارهای منزل را فقط به کمک پاهایش به خوبی انجام میدهد.

برچسب ها: