افتادن بند باز از ارتفاع - شبکه‌ما

<p>یک بندباز ۲۸ ساله در سیرک برزیل از ارتفاع زیاد سقوط کرد و به شدت مصدوم شد.</p> <p>  </p><div> </div> <div> </div> <div> </div>

افتادن بند باز از ارتفاع

دسته بندی ها:
توضیحات:

یک بندباز ۲۸ ساله در سیرک برزیل از ارتفاع زیاد سقوط کرد و به شدت مصدوم شد.