مبارزۀ کفتار با شیر خشمگین - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">حمله 3 تا کفتار به یک گورخر و سرانجام به دلیل مبارزه با شیر خشمگین یکی از کفتارها کشته میشه. </span></p>

مبارزۀ کفتار با شیر خشمگین

دسته بندی ها:
توضیحات:

حمله 3 تا کفتار به یک گورخر و سرانجام به دلیل مبارزه با شیر خشمگین یکی از کفتارها کشته میشه.