پرتاب چاقو به وسط پیشانی - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">اصابت چاقو به وسط پیشانی</span></p> <p><span style="color:#0000FF;">جوانی که خود را فرد ماهری در زدن هدف میدانست اینبار با پرتاب چاقو به کنار سر یه نفر...

پرتاب چاقو به وسط پیشانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

اصابت چاقو به وسط پیشانی

جوانی که خود را فرد ماهری در زدن هدف میدانست اینبار با پرتاب چاقو به کنار سر یه نفر فاجعه به بار آورد

برچسب ها: