سقوط هلیکوپتر - شبکه‌ما

<p>اصابت گلوله به خلبان هلیکوپتر و درنتیجه عدم تعادل در فرود، منجر به سقوط و ازبین رفتن آن شد.</p>

سقوط هلیکوپتر

دسته بندی ها:
توضیحات:

اصابت گلوله به خلبان هلیکوپتر و درنتیجه عدم تعادل در فرود، منجر به سقوط و ازبین رفتن آن شد.