شکار گوزن در ارتفاعات کوه توسط عقاب - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000CD;">شکار گوزن در ارتفاعات کوه توسط عقاب</span></p> <p><span style="color:#0000FF;">پس از صید طعمه، با پرتاب کردن آن از صخره باعث ضربه مغزی و تلف شدن شکار...

شکار گوزن در ارتفاعات کوه توسط عقاب

دسته بندی ها:
توضیحات:

شکار گوزن در ارتفاعات کوه توسط عقاب

پس از صید طعمه، با پرتاب کردن آن از صخره باعث ضربه مغزی و تلف شدن شکار میشه.